Изберете страница
Александър Аврески Архитекти - Дейности

Дейности

Дейности и услуги предлагани от Александър Аврески Архитекти

Студиото предлага:

Пълен спектър инвестиционно проектиране.

Заснемане на съществуващи сгради чрез изготвяне на необходимата за узаконяване проектна документация.

Дизайн и услуги в сферата на строителството,
включително интериорен дизайн, авторски надзор
и презентации.

Нашият екип предлага прединвестиционно проучване и консултации по всички специалности.

Студиото съдейства при адаптирането и авторизирането на чуждестранни проекти в страната, както и изготвяне на проектна документация за чужбина.

 

Една малка жилищна сграда съдържа следната основна проектна документация:

 1. Работен проект част “Архитектура
 2. Работен проект част “Конструктивна
 3. Технически проект част “Електро
 4. Технически проект част “ВиК
 5. Технически проект част “ОВК
 6. Работен проект част “Ландшафтна Архитектура
 7. Проект “План за Безопастност и Здраве
 8. Технически проект част “Геодезия”: Вертикална Планировка и Трасировачен План

 

Една обществена сграда съдържа гореспоменатата основна проектна документация, но към нея също се добавят:

 1. Технически проект “Пожароизвестяване” – Интелигентни ситеми
 2. Технически проект част “Пожарогасене
 3. Технически проект част “Кухнеска Технология
 4. Геоложки Доклад

 

В случай на комплексно застрояване проектната документация също съдържа:

 1. Технически проект част “Пътна

 

При промишлени сгради следната проектната документация е водеща:

 1. Технически проект част “Технологична