Изберете страница
Александър Аврески Архитекти

Александър Аврески Архитекти - Проект

Всички проекти

РЕЗИДЕНЦИЯ АВРЕСКИ

София, България

Описание

Пълна проектна докумeнтация и ръководство на строителството на четири и половина етажна сграда.